„Zmena je pravidlo života. Tí, ktorí sa pozerajú iba na minulosť a prítomnosť, s istotou minú budúcnosť.“

Originál

Change is the law of life. And those who look only to the past or the present are certain to miss the future.

Varianta: Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.

Posledná aktualizácia 30. apríl 2019. História
John Fitzgerald Kennedy fotka
John Fitzgerald Kennedy24
americký politik, 35. prezident Spojených štátov 1917 - 1963

Podobné citáty

Maxim Gorkij fotka
Žarko Petan fotka
Aurelius Augustinus fotka
Leo Buscaglia fotka
Seneca fotka

„Veľmi krátky a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, nedbajú o prítomnosť a boja sa budúcnosti.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Gustave Flaubert fotka
Maya Angelou fotka
Novalis fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

George Orwell fotka

„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Obsiahnuté v románe 1984
Potvrdené výroky

Joseph Joubert fotka
Blaise Pascal fotka

„Minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami, jedine budúcnosť je naším cieľom.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Albert Einstein fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Jean Paul fotka
Seneca fotka
Charles Lindbergh fotka

Súvisiace témy