„Život patrí živým, ten kto žije, musí počítať so zmenami.“

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Johann Wolfgang von Goethe414
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832
Reklama

Podobné citáty

Viktor von Weizsäcker fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Reklama
William James fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
John Lennon fotka
Noah Gordon fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Kto žije pre boj s nepriateľom, má záujem na tom, aby tento nepriateľ zostal živý.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

 Seneca fotka

„Ak chceš žiť svoj život, musíš žiť pre druhých.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

John Galsworthy fotka
David Herbert Lawrence fotka
Chalíl Džibrán fotka
 Seneca fotka

„Kým žijeme, musíme sa umeniu života učiť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.
Prisudzované výroky, Source: Porovnaj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Životu je možné porozumieť len dozadu – ale žiť sa musí dopredu.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781
Prisudzované výroky

Søren Kierkegaard fotka

„Život možno pochopiť iba spätne, ale žiť ho musíme dopredu.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Aurelius Augustinus fotka
Marcel Aymé fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“