Milan Rastislav Štefánik citáty

Milan Rastislav Štefánik foto

20   28

Milan Rastislav Štefánik

Dátum narodenia: 21. júl 1880
Dátum úmrtia: 4. máj 1919

Milan Rastislav Štefánik bol slovenský astronóm, politik, generál francúzskej armády.


„Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.“

„Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme.“


„Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel.“

„Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku.“

„Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna.“

„Ocitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie nemilosrdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, vzdor nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor nadšenia môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi nejasné. Zbývala mi.... a poctivá práca. I pustil som sa pokojným srdcom v boj. Pokojným, lebo ďalším vývinom uvedomil som si, že účelnosť života nie je v sláve svetskej, ale v zdokonaľovaní nášho duševného človeka.“

„Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“

„Veriť, milovať, pracovať.“


„Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať.“

„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“

„Život na mňa musí čakať, a nie živorenie.“


„Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.“

„Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať-tridsať rokov. Teraz-teraz chcem žiť.“

„Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho.“

„Búrlivý je život môj a bude plný zápasov. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem padnúť sám.“

Podobní autori