Milan Rastislav Štefánik citáty

Milan Rastislav Štefánik foto

20   24

Milan Rastislav Štefánik

Dátum narodenia: 21. júl 1880
Dátum úmrtia: 4. máj 1919

Milan Rastislav Štefánik bol slovenský astronóm, politik, generál francúzskej armády.

Citáty Milan Rastislav Štefánik


„Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna.“

„Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku.“


„Ocitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie nemilosrdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, vzdor nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor nadšenia môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi nejasné. Zbývala mi.... a poctivá práca. I pustil som sa pokojným srdcom v boj. Pokojným, lebo ďalším vývinom uvedomil som si, že účelnosť života nie je v sláve svetskej, ale v zdokonaľovaní nášho duševného človeka.“

„Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“

„Veriť, milovať, pracovať.“

„Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať.“

„Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel.“

„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“


„Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.“

„Život na mňa musí čakať, a nie živorenie.“

„Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.“

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“


„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný.“

„Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu.“

„Vytrvalosť spojená s nadšením je zbraňou, s ktorou človečenstvo postupuje víťazne na ceste pokroku.“

„Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme.“

Podobní autori