„Slušnosť, v pravom slova zmysle, nespočíva v znásobovaní, ale v dobrovoľnej vôli obmedzovať potreby. Len toto prináša šťastie a skutočnú odplatu a zväčšuje spôsobilosť slúžiť druhým.“

John Galsworthy fotka
John Galsworthy47
anglický románopisec a dramatik 1867 - 1933
Reklama

Podobné citáty

Claude Houghton fotka
Matka Tereza fotka
Reklama
Sókratés fotka
Albert Camus fotka
Honoré De Balzac fotka
Albert Einstein fotka
John Galsworthy fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Theodor Fontane fotka
Sacha Guitry fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Théophile Gautier fotka
Aischylos fotka
Démokritos fotka
Vlado Javorský fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“