„Slušnosť, v pravom slova zmysle, nespočíva v znásobovaní, ale v dobrovoľnej vôli obmedzovať potreby. Len toto prináša šťastie a skutočnú odplatu a zväčšuje spôsobilosť slúžiť druhým.“

John Galsworthy fotka
John Galsworthy47
anglický románopisec a dramatik 1867 - 1933
Reklama

Podobné citáty

Claude Houghton fotka
 Matka Tereza fotka
Reklama
Honoré De Balzac fotka
 Sókratés fotka
Albert Camus fotka
Albert Einstein fotka
John Galsworthy fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Reklama
Theodor Fontane fotka
Sacha Guitry fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Reklama
Théophile Gautier fotka
 Aischylos fotka
 Démokritos fotka
Vlado Javorský fotka