„Veľkí vedci sú začínajúcimi teológmi, lebo tú istú zvedavosť, ktorá ich vedie k poznaniu druhotných príčin, Cirkev premieňa tým, že ich vedie k poznaniu prvej príčiny, ktorou je Boh.“

Fulton J. Sheen fotka
Fulton J. Sheen26
katolícky biskup a televízny moderátor 1895 - 1979
Reklama

Podobné citáty

Raniero Cantalamessa fotka
Erich von Däniken fotka
Reklama
Claude Houghton fotka
Baruch Spinoza fotka
William Shakespeare fotka
Maro Publius Vergilius fotka

„Šťastný ten, kto mohol poznať príčiny vecí.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Rufus Quintus Curtius fotka
George Canning fotka
Reklama
Publius Cornelius Tacitus fotka
Baltasar Gracián fotka

„Len čo sa dobre pozná príčina, pozná sa aj jej dôsledok.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

 Démokritos fotka

„Príčinou hriechu je neskúsenosť s lepším.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov 460

Ralph Waldo Emerson fotka
Reklama
Aurelius Augustinus fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Fidel Castro fotka
Titus Lucretius Carus fotka
Ďalšie