„Poznanie vlastnej úbohosti vedie človeka k beznádeji. Poznanie Krista oslobodzuje od beznádeje, lebo v ňom spoznávame aj našu veľkosť.“

Blaise Pascal fotka
Blaise Pascal129
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kres... 1623 - 1662
Reklama

Podobné citáty

Raniero Cantalamessa fotka
Karl Jaspers fotka
Reklama
Christian Friedrich Hebbel fotka
Peter Gregor fotka
Vladislav Vančura fotka
Ambrose Bierce fotka

„Obdiv je naše zdvorilé poznanie, že druhý človek sa na nás ponáša.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1913

Nikolaj Gavrilovič Černyševskij fotka

„Kto nepreskúmal človeka v samom sebe, nikdy nedosiahne hlbokého poznania ľudí.“

—  Nikolaj Gavrilovič Černyševskij ruský revolucionár, demokrat, materialistický filozof, kritik, a socialista 1828 - 1889

Citát „Nikdy toho nechci veľa vedieť. Čím menej toho človek vie, tým ľahšie sa mu žije. Poznanie robí človeka slobodným - ale nešťastným.“
Erich Maria Remarque fotka
Reklama
 Matka Tereza fotka
Oscar Wilde fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Reklama
Mircea Eliade fotka

„Nič nezabije človeka tak rýchlo, ako poznanie, že si je sám na vine.“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

 Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Pre človeka je prirodzené, že zmyslami dosahuje duchovné poznanie.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Thomas Merton fotka
Woody Allen fotka
Ďalšie