„Svätosť znamená nielen to, že Kristus je vo mne, ale aj to, že ja ho sprostredkúvam iným. Mojím pričinením milujú ľudia Krista, a keď hľadia na mňa, uvidia vo mne Krista.“

Fulton J. Sheen fotka
Fulton J. Sheen26
katolícky biskup a televízny moderátor 1895 - 1979
Reklama

Podobné citáty

Anton Pavlovič Čechov fotka
Rudolf Baláž fotka
Reklama
Robert Schumann fotka
Aurelius Augustinus fotka
Rudolf Baláž fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Reklama
 Matka Tereza fotka
 Matka Tereza fotka
Raniero Cantalamessa fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Reklama
Dominik Sávio fotka
Charles Manson fotka
Thomas Merton fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka
Ďalšie