„Svätosť znamená nielen to, že Kristus je vo mne, ale aj to, že ja ho sprostredkúvam iným. Mojím pričinením milujú ľudia Krista, a keď hľadia na mňa, uvidia vo mne Krista.“

— Fulton J. Sheen

Fulton J. Sheen foto
Fulton J. Sheen26
katolícky biskup a televízny moderátor 1895 - 1979
Reklama

Podobné citáty

Anton Pavlovič Čechov foto
Rudolf Baláž foto
Reklama
Rudolf Baláž foto
Dominik Sávio foto
 Svatý Tomáš Akvinský foto

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

 Matka Tereza foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
 Matka Tereza foto
Reklama
 Svatý Tomáš Akvinský foto
Sigmund Freud foto
 Matka Tereza foto
 Pavel z Tarsu foto

„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“

—  Pavel z Tarsu ranokresťanský apoštol a misionár 5 - 67
1 Kor 11,1

Reklama
 Matka Tereza foto
Giovanni Bosco foto
 Ján Pavol II. foto
 Matka Tereza foto
Ďalší