„Život je plný romantizmu a nadšenia, keď má všetko prevyšujúci cieľ: byť za jedno so Životom, Pravdou a Láskou, ktorou je Boh. Život je hodný žitia, keď žijeme každý deň tak, aby sme boli bližšie k Bohu.“

— Fulton J. Sheen

Fulton J. Sheen foto
Fulton J. Sheen26
katolícky biskup a televízny moderátor 1895 - 1979
Reklama

Podobné citáty

Charles de Foucauld foto
Citát „Pravda, žila som strašne. A zároveň úžasne. Pretože som milovala. Predovšetkým život.“
Edith Piaf foto
Reklama
Alexander Von Humboldt foto
Albert Einstein foto

„Iba život žití pre iných je hodný žitia.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

 Seneca foto

„Začni žiť teraz a každý deň ber tak, akoby to bol celý život.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Johann Wolfgang von Goethe foto
Viktor Frankl foto
Albert Einstein foto

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto
 Matka Tereza foto
Reklama
Anton Srholec foto
Robert Kiyosaki foto
Albert Einstein foto
Jan Amos Komenský foto

„Škola života nepozná prázdniny.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Ďalší