„Život bez skúšok nestojí za žitie.“

—  Sókratés

 Sókratés foto
Sókratés68
klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein foto

„Iba život žití pre iných je hodný žitia.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Albert Einstein foto

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Reklama
Arthur Schopenhauer foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
 Démokritos foto
Jan Werich foto
Albert Einstein foto

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Bob Marley foto
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto
Albert Einstein foto
Citát „Stoj v živote ako skala v mori, nerušený a nepohnutý vždy novými vlnami.“
Hazrat Inajat Chán foto
David Hume foto
Reklama
Citát „Život je javisko, na ktorom musíš stáť a hoc Ti srdce krváca, ústa sa musia smiať.“
Oscar Wilde foto
Charles Caleb Colton foto
Andrew Carnegie foto
Niccolo Machiavelli foto
Ďalší