„Iba život žití pre iných je hodný žitia.“

Varianta: Len život žitý pre iných je hoden žitia.

Posledná aktualizácia 19. august 2020. Histórie
Albert Einstein fotka
Albert Einstein231
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Editovať

Podobné citáty

William James fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Irving Stone fotka
Sókratés fotka

„Život bez skúšok nestojí za žitie.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Fulton J. Sheen fotka
Alfred Leslie Rowse fotka

„Po niečom túžiť je už dôvod k žitiu.“

—  Alfred Leslie Rowse britský historik 1903 - 1997

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Publilius Syrus fotka
Molière fotka
Eckhart von Hochheim fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Josef Čapek fotka

„Ak je pravda, právo a spravodlivosť na pochode, až potom je skutočným šťastím žitie.“

—  Josef Čapek český maliar a spisovateľ 1887 - 1945

Varianta: Ak sú pravda, právo a spravodlivosť na pochode, až potom je skutočné šťastie žiť.

„Žitie sa podobá dennej stráži a jeho dĺžka takmer jednému dňu, v ktorom, vzhliadnuc k svetlu, odovzdáme heslo iným, ktorí prichádzajú po nás.“

—  Antifón rečník -480 - -411 pred n. l.

Varianta: Život človeka sa podobá dennej stráži, dĺžka života zas jednému dňu, v ktorom vzhliadneme k dennému svetlu a odovzdáme heslo tým, čo prichádzajú po nás.

Tereza z Avily fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka
Morgan Scott Peck fotka
Albert Einstein fotka

Súvisiace témy