„Ver, že život je hodný žitia a táto viera to pomôže naplniť.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
William James fotka
William James13
americký filozof, psychológ a pragmatik 1842 - 1910

Podobné citáty

Albert Einstein fotka

„Iba život žití pre iných je hodný žitia.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Varianta: Len život žitý pre iných je hoden žitia.

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Fulton J. Sheen fotka
Sókratés fotka

„Život bez skúšok nestojí za žitie.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Martin Luther King fotka

„Muž, ktorý za by za nič nezomrel, nie je hodný života.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Dietrich Bonhoeffer fotka

„Zmysel života sa naplní tam, kde je láska.“

—  Dietrich Bonhoeffer nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista 1906 - 1945

Prisudzované výroky

Leo Buscaglia fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka
Tereza z Avily fotka
Citát „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom. Preto toľko túžia po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s prítomnosťou.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka

„Jedno z tajomstiev plnohodnotného života je mať jasný cieľ, za ktorým sa oplatí kráčať, a usilovať sa ho naplniť.“

—  Herbert Newton Casson kanadský novinár a spisovateľ 1869 - 1951

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Barack Obama fotka
Molière fotka
Alfred Leslie Rowse fotka

„Po niečom túžiť je už dôvod k žitiu.“

—  Alfred Leslie Rowse britský historik 1903 - 1997

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Josef Čapek fotka

„Ak je pravda, právo a spravodlivosť na pochode, až potom je skutočným šťastím žitie.“

—  Josef Čapek český maliar a spisovateľ 1887 - 1945

Varianta: Ak sú pravda, právo a spravodlivosť na pochode, až potom je skutočné šťastie žiť.

Súvisiace témy