Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

—  Albert Einsteinstoja stoj žila život

Podobné citáty