Démokritos citáty

Démokritos fotka
27   141

Démokritos

Démokritos z Abdér alebo Demokritos z Abdér alebo Demokrit bol starogrécky filozof, tvorca teoreticky značne rozpracovanej a až našu súčasnosť ovplyvňujúcej teórie atómov . Bol súčasníkom sofistov Sokrata a Platóna a vynikajúcim matematikom, čo ovplyvnilo aj podobu jeho diela, akejsi matematickej teórie hmoty: jestvujú len atómy a prázdno , v ktorom sa atómy pohybujú.

Atómy sú malé, nepriestupné a ďalej nedeliteľné hmotné čiastočky, ktoré majú vlastný pohyb a tiaž, čím vytvárajú, vzájomne na seba narážajúc pohyb zvaný vír. Atómy sa dajú rozlíšiť podľa tvaru, polohy a dotyku . Pomocou toho Demokritos vysvetľuje kvalitativnu diferencovanosť skutočnosti. Demokritos rozlišuje kvality, ktoré sú dané objektívne povahou atómov a povahou vecí, napr. tiaž, rozpriestranenosť, a kvality, na charaktere ktorých sa podieľa aj vnímajúci, ako napr. farby, vône a pod.

Rozlišuje svetlé a temné poznanie. Svetlé je poznanie rozumom a temné naopak zmyslami.

Skladbu sveta, vecí, ktoré vnímame, možno pochopiť len rozumom, ktorý preniká do ich vnútra.Demokritos podáva prísne deterministický výklad sveta: vysvetliť niečo znamená objaviť jeho príčiny. Wikipedia

„Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody, skúsení len zo ziskov múdrosti.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

„Príčinou hriechu je neskúsenosť s lepším.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

„Ak pochvale nerozumieš, predpokladaj, že ti len lichotia.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

„Šťastie a nešťastie je vecou duše.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

„Je rozumný ten, kto nesmúti pre to, čo nemá, ale sa raduje z toho, čo má.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

„Každý, kto má v rukách moc, má sklon ju zneužívať.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

„Prácu uľahčuje návyk.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

„Človek je svet v malom.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

„Zdá sa, že kto nemiluje, nie je milovaný ani jediným človekom.“

—  Démokritos

Prisudzované výroky

Podobní autori

Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu44
staroveký grécky filozof
Homér fotka
Homér26
staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea
Platón fotka
Platón78
klasický grécky filozof
Plútarchos fotka
Plútarchos42
staroveký grécky historik a filozof
Xenofón fotka
Xenofón9
staroveký grécky historik a filozof
Epiktétos fotka
Epiktétos75
filozof starovekého Grécka
Sofoklés fotka
Sofoklés39
staroveký grécky tragéd
Diogenés Ze Sinópy fotka
Diogenés Ze Sinópy4
staroveký grécky filozof, jeden zo zakladateľov Cynickej fi…
Ezop fotka
Ezop31
staroveký grécky rozprávač
Aristoteles fotka
Aristoteles177
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej f…
Dnešné výročie
Bob Dylan fotka
Bob Dylan10
americký skladateľ, hudobník, spisovateľ a výtvarník 1941
Henri Michaux fotka
Henri Michaux4
maliar, básnik, spisovateľ 1899 - 1984
David Viscott fotka
David Viscott2
americký psychiater 1938 - 1996
Harry Emerson Fosdick fotka
Harry Emerson Fosdick2
americký pastor 1878 - 1969
Ďalších 14 výročí
Podobní autori
Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu44
staroveký grécky filozof
Homér fotka
Homér26
staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea
Platón fotka
Platón78
klasický grécky filozof
Plútarchos fotka
Plútarchos42
staroveký grécky historik a filozof
Xenofón fotka
Xenofón9
staroveký grécky historik a filozof