„Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“

—  Démokritos

 Démokritos foto
Démokritos26
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov 460

Podobné citáty

Ďalší