„Príčinou hriechu je neskúsenosť s lepším.“

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Démokritos fotka
Démokritos27
staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov
Editovať

Podobné citáty

Honoré De Balzac fotka
Benjamin Franklin fotka

„Hnev si vždy nájde nejakú príčinu, ale málokedy je to dobrá príčina.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Marcus Tullius Cicero fotka
Francis Bacon fotka

„Znalosť príčin je skutočná veda.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Prisudzované výroky

Marcel Achard fotka
Čingiz Ajtmatov fotka
Publilius Syrus fotka
George Canning fotka
Baltasar Gracián fotka

„Len čo sa dobre pozná príčina, pozná sa aj jej dôsledok.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Rufus Quintus Curtius fotka
Fidel Castro fotka

„Ľud musí poznať príčiny vecí.“

—  Fidel Castro prezident Kuby 1926 - 2016

Prisudzované výroky

Maro Publius Vergilius fotka

„Šťastný človek, ktorý spoznal príčiny vecí.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Maro Publius Vergilius fotka

„Šťastný ten, kto mohol poznať príčiny vecí.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Ralph Waldo Emerson fotka
Publius Cornelius Tacitus fotka

Súvisiace témy