„Medzi láskou a zlom je nemilosrdný boj. Zlo nemá šancu na únik. Víťazstvo dobra je nevyhnutné. To je rovnako pravdivé ako Božia existencia. Len Kristus svojím príchodom prinesie riešenie vedúce k skutočnému pokoju - Božiu lásku. Na svojej ceste k oslobodeniu sa Kain dostane až k bodu, keď bude milovať Ábela tak, že bude chcieť zaňho zomrieť.“

Reklama

Podobné citáty

Sv. Alfonz fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430
Prisudzované výroky, Reč 156, 5

Reklama
František Rojček fotka
Bernard z Clairvaux fotka
Pavel Kosorin fotka
Carlo Carretto fotka
Morgan Scott Peck fotka
Abbé Pierre fotka
Chiara Lubich fotka
Katarína Sienská fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Božia láska sa liší od ľudskej mimo iného aj jedným písmenom. Ľudia často milujú Až… Boh miluje Už.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950
Prisudzované výroky

 Terezie z Lisieux fotka
Vladimír Iljič Lenin fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
čingiz Ajtmatov fotka
Chiara Lubich fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“