„Medzi láskou a zlom je nemilosrdný boj. Zlo nemá šancu na únik. Víťazstvo dobra je nevyhnutné. To je rovnako pravdivé ako Božia existencia. Len Kristus svojím príchodom prinesie riešenie vedúce k skutočnému pokoju - Božiu lásku. Na svojej ceste k oslobodeniu sa Kain dostane až k bodu, keď bude milovať Ábela tak, že bude chcieť zaňho zomrieť.“

Reklama

Podobné citáty

Sv. Alfonz fotka
Aurelius Augustinus fotka
Reklama
Bernard z Clairvaux fotka
František Rojček fotka
Pavel Kosorin fotka
Carlo Carretto fotka
Morgan Scott Peck fotka
Abbé Pierre fotka
Reklama
Katarína Sienská fotka
Chiara Lubich fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Reklama
Vladimír Iljič Lenin fotka
Chiara Lubich fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
čingiz Ajtmatov fotka