Sv. Alfonz citáty

Sv. Alfonz foto

7   0

Sv. Alfonz

Dátum narodenia: 27. september 1696
Dátum úmrtia: 1. august 1787

Sv. Alfonz bol p0lski.

Citáty Sv. Alfonz


„Láska k blížnemu spočíva v znášaní neznášanlivých.“

„Opravdivý sluha Máriin nemôže byť zatratený.“


„Modlitba je neviditeľná ruka, ktorá spája s Bohom.“

„Keď spovedník vidí, že kajúcnik nemá smrteľný hriech, má sa všemožne vynasnažiť, aby ho uviedol na cestu dokonalosti a lásky Božej.“

„Duše, ktoré prestávajú hrešiť iba zo strachu pred Božím trestom, vracajú sa ľahko do svojich starých hriechov, ale tie, ktoré sa vinú k Bohu z lásky, ľahko vytrvajú.“

„Boh podľa svojej prozreteľnosti určuje každému z nás jeho životný stav a potom nám pripravuje pomocné milosti zodpovedajúce tomuto stavu.“

„Boh chce, aby všetky milosti nám prichádzali cez ruky Máriine.“