„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“

Carlo Carretto fotka
Carlo Carretto48
taliansky katolícky spisovateľ 1910 - 1988
Reklama

Podobné citáty

Romano Guardini fotka
Oliver Goldsmith fotka
Reklama
Jack Kerouac fotka
 Gregor Veľký fotka
Jean de La Bruyere fotka
Alessandro Pronzato fotka
Albert Einstein fotka
 Hérakleitos fotka
Reklama
Robert Fico fotka
Oscar Wilde fotka
William Somerset Maugham fotka
Charles de Foucauld fotka
Reklama
Robert Lee Frost fotka
Abbé Pierre fotka
 Seneca fotka
 Matka Tereza fotka