„Prekročiť svoj tieň je možné - stačí vojsť do svetla.“

— Pavel Kosorin

Pavel Kosorin photo
Pavel Kosorin107
český humorista 1964
Reklama

Podobné citáty

Ivan Fontana photo
Johann Wolfgang von Goethe photo
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe photo

„Kde je veľa svetla, tam je jasný tieň.“

— Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Julius Zeyer photo

„Tieňom je celá veda, večným svetlom je láska.“

— Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Citát „Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.“
Charles Baudelaire photo
Warren Buffet photo
Reklama
Mircea Eliade photo

„Nádeje ženy sú utkané zo slnečných lúčov; tieň ich zničí.“

— Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Richard Bach photo
Citát „Žena je ako tvoj tieň; bež za ňou - bude pred tebou unikať, utekaj pred ňou - pobeží za tebou.“
Alfred De Musset photo
William Shakespeare photo
Reklama
Mark Twain photo
 Novalis photo
Citát „Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem. Môj tieň kýva presnejšie.“
 Plútarchos photo
Umberto Eco photo

„Nič ma nebude môcť zbaviť presvedčenia, že tento svet je plodom temného boha a ja predlžujem jeho tieň.“

— Umberto Eco taliansky esejista, filozof, literárny kritik a románopisec 1932 - 2016
Tajuplný plameň kráľovnej Loany

Ďalšie