„Prekročiť svoj tieň je možné - stačí vojsť do svetla.“

— Pavel Kosorin

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin107
český humorista 1964
Reklama

Podobné citáty

Ivan Fontana foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto

„Kde je veľa svetla, tam je jasný tieň.“

— Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Julius Zeyer foto

„Tieňom je celá veda, večným svetlom je láska.“

— Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Citát „Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.“
Charles Baudelaire foto
Richard Bach foto
Reklama
Citát „Žena je ako tvoj tieň; bež za ňou - bude pred tebou unikať, utekaj pred ňou - pobeží za tebou.“
Alfred De Musset foto
William Shakespeare foto
Mark Twain foto
Mircea Eliade foto

„Nádeje ženy sú utkané zo slnečných lúčov; tieň ich zničí.“

— Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Reklama
Citát „Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem. Môj tieň kýva presnejšie.“
 Plútarchos foto
Carl Gustav Jung foto

„Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého.“

— Carl Gustav Jung švajčiarsky psychiater a psychoterapeut, ktorý založil analytickú psychológiu 1875 - 1961

Umberto Eco foto

„Nič ma nebude môcť zbaviť presvedčenia, že tento svet je plodom temného boha a ja predlžujem jeho tieň.“

— Umberto Eco taliansky esejista, filozof, literárny kritik a románopisec 1932 - 2016
Tajuplný plameň kráľovnej Loany

Ďalší