„S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.“

— Anton Srholec

Anton Srholec foto
Anton Srholec32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 - 2016

Podobné citáty