„Zmätený a zaslepený je človek, ktorý neustále napĺňa svoju myseľ, nečestným a podlým skutkom.
Nepravosť a krutosť sú mu potravou, a lačná túžba a pýcha jeho paňou…

Úskočná myseľ a činy človeka takto napĺneného, sú jednostranné a obmedzené.
Kdežto myseľ a konanie človeka, ktorý v sebe našiel lásku, porozumenie a súcit, sú spontánne radostné, rôznorodé a všeobjímajúce…

Nevedomosť vládne tomu, v ktorom sa všetko svetlo sveta, stráca. A iba ten, kto dávaním - dostáva, pochopil svoju vlastnú príčinnosť…

On žiari a svieti ako slnko, dáva a hreje, vo večnosti sa stratil…“

—  Andre

Upravil Andre, Martin Svoboda. Posledná aktualizácia 6. apríl 2021. Histórie

Podobné citáty

Jean Jacques Rousseau fotka
Seneca starší fotka
Napoleon Hill fotka
Mooji fotka
Charles Maurice de Talleyrand fotka
Woodrow Wilson fotka

„Konzervatívny je človek, ktorý sedí a myslí si, väčšinou však sedí.“

—  Woodrow Wilson 28. prezident Spojených štátov amerických 1856 - 1924

Meng-c fotka
Charles Bukowski fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Nakoniec človek miluje svoju túžbu, a nie to vytúžené.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Fjodor Michajlovič Dostojevskij fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Erich Fromm fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Harv Eker fotka
Julian Tuwim fotka
Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Prisudzované výroky

Súvisiace témy