„Svetlo prišlo na svet. Každý sa musí rozhodnúť, či chce žiť vo svetle lásky k blížnemu alebo v tme sebalásky. Podľa toho budeme súdení. Najdôležitejšia a najnaliehavejšia otázka teda znie: Čo si urobil pre druhých?“

Posledná aktualizácia 4. marec 2021. História
Martin Luther King fotka
Martin Luther King49
americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií obč… 1929 - 1968

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
John Galsworthy fotka
Terezie z Lisieux fotka
Martin Luther King fotka
Sigrid Undset fotka
Marcus Fabius Quintilianus fotka
Martin Luther King fotka
Citát „Prines svetlo a tma zmizne sama od seba.“
Erasmus Rotterdamský fotka

„Prines svetlo a tma zmizne sama od seba.“

—  Erasmus Rotterdamský holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1466 - 1536

Potvrdené výroky

Euripidés fotka

„Zlodej vyhľadáva tmu - pravda svetlo.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Charles de Montesquieu fotka

„Prišli sme na svet, aby sme žili v zhode a jeden druhému sa navzájom podobali.“

—  Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Alexandr Isajevič Solženicyn fotka
Valeriu Butulescu fotka
Valeriu Butulescu fotka

Súvisiace témy