Baruch Spinoza citáty

Baruch Spinoza foto

25   24

Baruch Spinoza

Dátum narodenia: 24. november 1632
Dátum úmrtia: 21. február 1677
Ďalšie mená: Baruch de Spinoza

Baruch de Spinoza, známy aj ako Benedictus de Spinoza, Bento de Spinoza alebo Bento d’Espiñoza, holandský filozof židovského pôvodu. Je potomkom židovských utečencov z Portugalska.

Citáty Baruch Spinoza


„Nie pohoršovať sa, nie diviť sa, ale chápať.“

„Nejeden človek si uchoval zdravie a veselú myseľ len vďaka radám, ktoré neposlúchol.“


„Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

„Radosť, to je dokonalosť.“

„Múdrosť je pozorovať život a nie smrť.“

„Treba si zaobstarať len toľko peňazí a vecí, koľko treba na zachovanie života a zdravia a na rešpektovanie krajových zvyklostí, pokiaľ neodporujú nášmu cieľu.“

„Čo nazývate pravdou? Klam starý tisíc rokov. Čo je klam? Pravda, ktorá žije iba minútu.“

„Najlepšou kvalitou peňazí je ich kvantita.“


„Príroda je najozajstnejší boh.“

„Vytrvalo som sa snažil nesmiať sa ľudským činom, nenariekať nad nimi, ani si ich nesprotiviť, ale skôr ich pochopiť.“

„Cnosť a sila sú jedno a to isté. Závisť, žiarlivosť, ctižiadosť, všetky druhy lakomstva sú pasíva; láska je akcia, je uplatnením ľudskej sily, ktoré je možné len na slobode a nikdy nie z donútenia.“

„Človek je slobodný, ak môže postupovať otvorene a nemusí používať úskoky.“


„Spokojnosť so sebou samým je v skutočnosti to najvyššie, v čo môžeme dúfať.“

„Každý ma toľko práva, koľko má moci.“

„Omnis determinatio est negatio. Každé určenie je negáciou, popieraním.“

„Nenávisť, pravý opak lásky, vzniká z bludu, vychádzajúceho z domnienok.“

Podobní autori