Baruch Spinoza citáty

Baruch Spinoza foto

25   30

Baruch Spinoza

Dátum narodenia: 24. november 1632
Dátum úmrtia: 21. február 1677
Ďalšie mená: Baruch de Spinoza

Baruch de Spinoza, známy aj ako Benedictus de Spinoza, Bento de Spinoza alebo Bento d’Espiñoza, holandský filozof židovského pôvodu. Je potomkom židovských utečencov z Portugalska.


„Radosť, to je dokonalosť.“

„Deti miluj prísne a trestaj láskou.“


„Múdrosť je pozorovať život a nie smrť.“

„Nejeden človek si uchoval zdravie a veselú myseľ len vďaka radám, ktoré neposlúchol.“

„Nie pohoršovať sa, nie diviť sa, ale chápať.“

„Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

„Treba si zaobstarať len toľko peňazí a vecí, koľko treba na zachovanie života a zdravia a na rešpektovanie krajových zvyklostí, pokiaľ neodporujú nášmu cieľu.“

„Čo nazývate pravdou? Klam starý tisíc rokov. Čo je klam? Pravda, ktorá žije iba minútu.“


„Najlepšou kvalitou peňazí je ich kvantita.“

„Príroda je najozajstnejší boh.“

„Skúsenosť nás učí, že ľudia málo ovládajú svoj jazyk.“

„Niet smrti, jestvuje iba rad premiér, ktoré som už prežil a lepšie z nich ma ešte čakajú.“


„Sloboda neruší nutnosť, ale ju predpokladá.“

„Keby spása bola na dosah ruky a dala by sa nájsť bez veľkej námahy, či by sa mohlo stať, aby na ňu skoro všetci ľudia zabúdali? Ale všetko vznešené je ako obtiažne, tak aj vzácne.“

„Všetky dobré veci sú zložité a vzácne.“

„Útechou nešťastných je mať spolutrpiteľov.“

Podobní autori