„Múdrosť je pozorovať život a nie smrť.“

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Témy
život, smrt
Baruch Spinoza fotka
Baruch Spinoza26
holandský filozof 1632 - 1677
Editovať

Podobné citáty

Konstantin Dmitrijevič Balmont fotka

„Láska je súrodencom smrti a obe potom deti múdrosti života.“

—  Konstantin Dmitrijevič Balmont ruský básnik, jedna z hlavných postáv strieborného veku ruskej poézie 1867 - 1942

Prisudzované výroky

Friedrich Schiller fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Zle pozoroval život ten, kto nevidel ruku, ktorá chráni tak, že zabíja.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Euripidés fotka

„Ktovie, či nie je život umieraním a smrť životom.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Langston Hughes fotka
Thomas Alva Edison fotka
Bertolt Brecht fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Martin Heidegger fotka
Valeriu Butulescu fotka
Žarko Petan fotka
Chalíl Džibrán fotka
Thornton Niven Wilder fotka
Lin Yutang fotka

„Múdrosť života spočíva v odstraňovaní nepodstatností.“

—  Lin Yutang čínsky spisovateľ 1895 - 1976

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Gabriel Chevallier fotka
Seneca fotka

„Umenie životu slúži, múdrosť mu vládne.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Gilbert Adair fotka

„Neužitočný život je predčasná smrť.“

—  Gilbert Adair škótsky románopisec a novinár 1944 - 2011

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Súvisiace témy