„Nie pohoršovať sa, nie diviť sa, ale chápať.“

— Baruch Spinoza

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza25
holandský filozof 1632 - 1677

Podobné citáty