Claude Adrien Helvétius citáty

Claude Adrien Helvétiusfoto

14  3

Claude Adrien Helvétius

Dátum narodenia:26. január 1715
Dátum úmrtia:26. december 1771

Claude Adrien Helvétius bol francúzsky filozof, predstaviteľ materializmu 18. storočia. Východisko jeho filozofie tvorí Lockov senzualizmus: objektívne jestvujúcu hmotu poznávame prostredníctvom pocitov. Druhým nástrojom poznania je pamäť, ktorú chápal ako trvajúci, ale oslabený pocit. Myslenie je kombinácia pocitov. Vo výchove ľudského charakteru má veľkú úlohu spoločenské prostredie. V spoločenskom vývoji hrá rozhodujúcu úlohu ľudské vedomie a vášeň.

Citáty Claude Adrien HelvétiusPodobní autori