Thomas Stafford Cardinal Williams citáty

12   2

Thomas Stafford Cardinal Williams

Dátum narodenia: 20. marec 1930

Thomas Stafford Cardinal Williams je arcibiskup z Wellingtonu.


„Dospelý je zrelý práve z toho dôvodu, že nepotrebuje, aby mu niekto hovoril, čo je správne, ani aby mu bránil v páchaní zla. Zrelý koná na základe svojho osobného rozhodnutia a správneho svedomia. Zrelí ľudia uznávajú a rozpoznávajú aj svoje slabosti. Krása zrelosti spočíva v jej harmónii, vo vyváženosti.“

„Zviera nie je slobodné, a to ani vtedy, keď sa voľne vznáša vo vzduchu alebo sa slobodne pohybuje v lesoch. Voda vždy tečie dole kopcom. Ľudská sloboda nie je intelektuálna ani telesná, ale je slobodou vôle, ktorou ovládame svoje vlastné konanie. Ľudský skutok je slobodný skutok.“


„Človeka môžeme označiť za zrelého, keď je schopný vidieť dobro v každom, ospravedlniť pády iných a kultivovať si v sebe samom schopnosť konať dobro.“

„Ver všetkému dobru, o ktorom počuješ; ver však len zlu, ktoré vidíš.“

„Mnohí sa rozhodnú nerozhodnúť sa, lebo majú strach, že sa rozhodnú zle. Zúfalou snahou nechať si všetky možnosti otvorené sa účinne uzavrú pred plnou realizáciou seba ako ľudských bytostí. Chcú svoj kus koláča aj mať, aj ho zjesť. No nechcú tomu nič obetovať.“

„Zrelosť je schopnosť rozlišovať, kedy je čo vhodné. Je to schopnosť vedieť, čo je správne v danej situácii.“

„Sloboda rozhodnúť sa závisí od vedomia, reflexie a sily vôle. Naše terajšie rozhodnutia určia naše budúce alternatívy, V každom rozhodnutí prijímaš aj istý stupeň neistoty. Každé rozhodnutie je definitívne v tom zmysle, že minulosť je nenávratná, nemôžem neurobiť, čo som už urobil. A pretože nemôžeme mať všetko, každé rozhodnutie zahŕňa aj zrieknutie sa zvyšku.“

„Obnovuj si svoje ideály. Maj ich vždy pred očami a nikdy nedovoľ, aby vybledli. Na to, aby si mohol urobiť dobré rozhodnutia, musíš vedieť, kam ideš a čo chceš dosiahnuť. Nie všetky cesty, čo ako krásne a pohodlné, však vedú tam, kam chceme ísť. Mravné rozhodnutia sú svedectvom, akí sme vlastne ľudia.“


„Keď človek hľadá slobodu od zodpovednosti alebo od akéhokoľvek záväzku, dopúšťa sa ťažkého omylu, ktorým je snaha vyhnúť sa nevyhnutnej zložke svojho naplnenia ako ľudskej bytosti.“

„Keď nasledujeme telo a konáme proti svojmu svedomiu, konáme proti svojmu prvému ja. Keď však nasledujeme svedomie, vtedy odpovedáme na svoje najhlbšie túžby, ktoré vedu k naplneniu a šťastiu. Všetko stojí na tom, či sami seba považujeme za koňa, alebo za jazdca.“

„Ľudské skutky nikdy nie sú podriadené nevyhnutnosti. Veď každý skutočne ľudský skutok je slobodný skutok. Ľudia sú bytosti slobodné. Nevyhnutné sú len veci.“

„Západná kultúra, vzdáva hold slobode v každom spoločenskom sektore. Jej meno nesú sochy i vesmírne lode, na jej počesť sa razia mince. Pomaly aj šampóny a zubné pasty nám navrávajú, že ak si ich kúpime, náš pocit slobody celkom iste vzrastie. O ľudskej slobode však možno hovoriť iba vtedy, ak vedome a uvážene rozhodujeme medzi rozličnými dobrými vecami alebo medzi dobrom a zlom.“

Podobní autori