„Človek darmo hľadá odpoveď v tom, na čo si ešte otázku nepoložil“

Reklama

Podobné citáty

Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Z médií dostávame odpovede na otázky, hoci sme si ich nepoložili.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Reklama
Citát „Keď dokážene jasne položiť otázku, máme za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.“
John Ruskin fotka
Peter Gregor fotka
Ramón Gómez De La Serna fotka
 Voltaire fotka
Reklama
Stanislav Komenda fotka
Stanislav Komenda fotka
Albert Einstein fotka
Léon Bloy fotka
Reklama
Friedrich Schiller fotka
Claude Houghton fotka
Leon Max Lederman fotka