„Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“

— Immanuel Kant

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant45
nemecký filozof 1724 - 1804
Reklama

Podobné citáty

William Blake foto
Maxim Gorkij foto
Reklama
Walther von der Vogelweide foto
Auguste Rodin foto
Romano Guardini foto
André Maurois foto
  Konfucius foto
Ján Kalinčiak foto
Reklama
Sv. Vincent Pallotti foto
 Sókratés foto

„Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Roger Louis Schütz-Marsauche foto
 Tereza z Avily foto
Reklama
 Terezie z Lisieux foto

„Radosť je znakom veľkých svätých.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Richard Wagner foto

„Radosť nie je vo veciach, je v nás.“

— Richard Wagner nemecký skladateľ, dirigent 1813 - 1883

Elbert Hubbard foto

„Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“

— Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Ján z Kríža foto
Ďalší