Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.

—  Immanuel Kant

Podobné citáty