Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.

—  Immanuel Kant
oddych radosť práca

Podobné citáty