„Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“

— Immanuel Kant

Immanuel Kant photo
Immanuel Kant47
nemecký filozof 1724 - 1804
Reklama

Podobné citáty

William Blake photo
Maxim Gorkij photo
Reklama
Walther von der Vogelweide photo
Auguste Rodin photo
Romano Guardini photo
André Maurois photo
Anton Pavlovič Čechov photo
Ján Kalinčiak photo
Reklama
  Konfucius photo
Sv. Vincent Pallotti photo
 Sókratés photo

„Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

ľudovít Velislav Štúr photo
Reklama
Roger Louis Schütz-Marsauche photo
 Tereza z Avily photo
Richard Wagner photo

„Radosť nie je vo veciach, je v nás.“

— Richard Wagner nemecký skladateľ, dirigent 1813 - 1883

 Aristoteles photo

„Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, keď druhí robia radosť jemu.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Ďalšie