Prudhomme citáty

 Prudhomme foto

11   0

Prudhomme

Dátum narodenia: 13. júl 1940
Dátum úmrtia: 8. október 2015

Prudhomme bol americký kuchár.


„Láska je potomstvo, ktoré sa vnucuje.“

„Máloktorá žena je taká počestná a duchaplná, aby zabudla na to, že je krásna.“


„Cnosť je v spoločnosti neraz len popieraním prírody.“

„Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa mocne pripútame k životu.“

„Nádej je zálohou na vytúžené šťastie.“

„Nežnosť je pre lásku tým, čím je pôvab pre krásu, nežnosť je pôvabom lásky.“

„Nie je najmúdrejší ten, kto pozná najviac právd, ale kto pozná tie najlepšie.“

„Pre srdce je príznačné, že dokáže vytušiť a domyslieť si.“


„Priateľstvo spôsobuje, že milujeme život, lásku, že chceme okúsiť smrť.“

„Radosť je len oddychom v útrapách. Šťastím by bolo, keby sme o nich vôbec nevedeli.“

„V pravej láske je dôvera jediným útočiskom pred žiarlivosťou.“

„Nothing makes a better gravy than several fresh squirrels–and squirrels are so small that it does take several to make even a few servings.“ The Prudhomme Family Cookbook

„Dad determined when the pork lard was hot enough for frying by dropping a match into it; if the match lit, the lard was hot enough.“ The Prudhomme Family Cookbook

Podobní autori