Prudhomme citáty

 Prudhomme foto

11   0

Prudhomme

Dátum narodenia: 13. júl 1940
Dátum úmrtia: 8. október 2015

Prudhomme bol americký kuchár.

Citáty Prudhomme


„V pravej láske je dôvera jediným útočiskom pred žiarlivosťou.“

„Radosť je len oddychom v útrapách. Šťastím by bolo, keby sme o nich vôbec nevedeli.“


„Priateľstvo spôsobuje, že milujeme život, lásku, že chceme okúsiť smrť.“

„Pre srdce je príznačné, že dokáže vytušiť a domyslieť si.“

„Nie je najmúdrejší ten, kto pozná najviac právd, ale kto pozná tie najlepšie.“

„Nežnosť je pre lásku tým, čím je pôvab pre krásu, nežnosť je pôvabom lásky.“

„Nádej je zálohou na vytúžené šťastie.“

„Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa mocne pripútame k životu.“


„Cnosť je v spoločnosti neraz len popieraním prírody.“

„Máloktorá žena je taká počestná a duchaplná, aby zabudla na to, že je krásna.“

„Láska je potomstvo, ktoré sa vnucuje.“

Podobní autori