Bez entuziazmu sa vo svete nič veľkého nevykonalo.

—  Immanuel Kant
Podobné citáty