„Bez entuziazmu sa vo svete nič veľkého nevykonalo.“

— Immanuel Kant

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant47
nemecký filozof 1724 - 1804
Reklama

Podobné citáty

Ignác z Loyoly foto

„Nič veľkého pre Boha nevykoná, kto sa bojí ľudí.“

— Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Milan Rastislav Štefánik foto

„Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“

— Milan Rastislav Štefánik astronóm, politik, generál francúzskej armády 1880 - 1919

Reklama
Citát „Zaumieň si, že každý deň vykonáš niečo, na čo nemáš veľkú chuť. A čoskoro ti nebude povinnosť na ťarchu.“
Mark Twain foto
Marie von Ebner-Eschenbach foto
Vincent de Paul foto
Jaroslav Vrchlický foto

„Ten nikdy veľa nevykoná, kto len svoje slzy počíta.“

— Jaroslav Vrchlický český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ 1853 - 1912

Mary Ward foto
William Shakespeare foto
Reklama
 Gregor Veľký foto
Winston Churchill foto

„Chcete vo svete vyniknúť? Musíte pracovať, zatiaľ čo iní sa bavia.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Jan Amos Komenský foto

„Buď sám sebe svetom a vo svete nehľadaj seba!“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Johann Wolfgang von Goethe foto

„Veselému človeku sa zdá veselý celý svet.“

— Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Reklama
Tomáš Garrigue Masaryk foto
 Platón foto

„Na tomto svete niet ničoho stáleho, okrem nestálosti.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pr. n. l.

 Sókratés foto

„Kto chce hýbať svetom, nech najprv hýbe sám sebou!“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Bill Gates foto
Ďalší