Keď sa to vezme v celku, čím sú ľudia civilizovanejší, tým sú väčší herci.

—  Immanuel Kant
Podobné citáty