„Keď sa to vezme v celku, čím sú ľudia civilizovanejší, tým sú väčší herci.“

— Immanuel Kant

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant45
nemecký filozof 1724 - 1804

Podobné citáty

Alfred Hitchcock foto
Alfred Hitchcock foto

„Herci sú dobytok.“

— Alfred Hitchcock britský filmový režisér 1899 - 1980

Publilius Syrus foto
Ignác z Loyoly foto
Albert Einstein foto

„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

  Konfucius foto

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Friedrich Nietzsche foto

„Ako? Veľký muž? Ja vidím iba herca svojho vlastného ideálu.“

— Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Jan Werich foto
Albert Schweitzer foto
George Bernard Shaw foto
Valeriu Butulescu foto
Walt Disney foto

„Je celkom zábavné robiť nemožné.“

— Walt Disney americký filmový režisér a scenárista 1901 - 1966

Mark Twain foto
Oscar Wilde foto
 Lao-c' foto
 Hippokratés foto
Ďalší