„Keď sa to vezme v celku, čím sú ľudia civilizovanejší, tým sú väčší herci.“

— Immanuel Kant

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant47
nemecký filozof 1724 - 1804
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein foto

„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ignác z Loyoly foto
Reklama
  Konfucius foto

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Publilius Syrus foto
Friedrich Nietzsche foto

„Ako? Veľký muž? Ja vidím iba herca svojho vlastného ideálu.“

— Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

George Bernard Shaw foto
Albert Schweitzer foto
Alfred Hitchcock foto
Reklama
Alfred Hitchcock foto

„Herci sú dobytok.“

— Alfred Hitchcock britský filmový režisér 1899 - 1980

Helder Camara foto
Jan Werich foto
Valeriu Butulescu foto
Reklama
Svätá Faustína foto
 Benedikt XVI. foto
William Shakespeare foto
Oscar Wilde foto
Ďalší