„Pozitívne dobro, ktoré môžu vlády vykonať, je obmedzené na odstraňovanie prekážok k dobrému životu.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Immanuel Kant fotka
Immanuel Kant46
nemecký filozof 1724 - 1804
Editovať

Podobné citáty

Lao-c' fotka
Lin Yutang fotka

„Múdrosť života spočíva v odstraňovaní nepodstatností.“

—  Lin Yutang čínsky spisovateľ 1895 - 1976

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Gabriel Laub fotka
William Ewart Gladstone fotka
John Ruskin fotka
Aristoteles fotka

„Základnou podmienkou dobrého života v obci je vláda zákonov, nie ľudí.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Karel Čapek fotka
Pythagoras fotka

„Zlo patrí k neobmedzenému a dobro k obmedzenému.“

—  Pythagoras staroveký grécky matematik a filozof -585 - -495 pred n. l.

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Fridrich II. Veliký fotka
Philip Stanhope Chesterfield fotka
Konfucius fotka

„Pod dobrou vládou je chudoba hanbou. Pod zlou vládou je ….“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Avicenna fotka

„Zlo nie je opakom dobra, je len jeho prekážkou.“

—  Avicenna stredoveký perzský vševed, lekár a filozof 980 - 1037

Seneca fotka

„Pôžitok z dobrých skutkov je práve v tom, keď ich človek vykoná.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Jan Kollár fotka

„Rozumie sa samo sebou, že úplná a neobmedzená sloboda v ľudskom, dobre zriadenom spoločenstve nemôže mať miesta.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Platón fotka

„Štát je natoľko dobrý, nakoľko má dobrú vládu.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Ján Pavol II. fotka
Charles Caleb Colton fotka
Citát „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“
Maxim Gorkij fotka

Súvisiace témy