Keď sa pominie spravodlivosť, nebude mať už pre ľudí cenu žiť na zemi.

—  Immanuel Kant
Podobné citáty