„Sú bolesti, v ktorých človek iba sám si môže pomôcť, a silné srdce sa chce iba na svoju silu spoľahnúť.“

— William Shakespeare

William Shakespeare photo
William Shakespeare160
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Friedrich Schiller photo
 Ján Pavol II. photo
Reklama
 František z Assisi photo
 Ján Pavol II. photo
Johann Wolfgang von Goethe photo
Kathleen Norris photo
Richard Rohr photo

„Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.“

— Richard Rohr americký duchovný spisovateľ, rečník, učiteľ, katolícky františkánsky kňaz 1943

Reklama
Diogenés Ze Sinópy photo

„Človek je učeň, bolesť je jeho majstrom. A nič sa nenaučíš bez bolesti.“

— Diogenés Ze Sinópy staroveký grécky filozof, jeden zo zakladateľov Cynickej filozofie -404 - -322 pr. n. l.

 Aristoteles photo

„Rozumný človek sa usiluje o život bez bolesti, nie o život príjemný.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Božena Němcová photo
Bertrand Russell photo
Reklama
Citát „Láskyplný človek radšej sám prežíva bolesť, než by ju iným spôsoboval.“
Georg Christoph Lichtenberg photo
Blaise Pascal photo

„Čas zmierňuje bolesti a utišuje hádky. S plynutím času sa totiž človek mení.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Arthur Schopenhauer photo
Ďalšie