„Sú bolesti, v ktorých človek iba sám si môže pomôcť, a silné srdce sa chce iba na svoju silu spoľahnúť.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare160
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Friedrich Schiller foto
 Ján Pavol II. foto
Reklama
 František z Assisi foto
 Ján Pavol II. foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Kathleen Norris foto
Diogenés Ze Sinópy foto

„Človek je učeň, bolesť je jeho majstrom. A nič sa nenaučíš bez bolesti.“

— Diogenés Ze Sinópy staroveký grécky filozof, jeden zo zakladateľov Cynickej filozofie -404 - -322 pr. n. l.

Reklama
Richard Rohr foto

„Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.“

— Richard Rohr americký duchovný spisovateľ, rečník, učiteľ, katolícky františkánsky kňaz 1943

 Aristoteles foto

„Rozumný človek sa usiluje o život bez bolesti, nie o život príjemný.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Božena Němcová foto
Bertrand Russell foto
Reklama
Georg Christoph Lichtenberg foto
Citát „Láskyplný človek radšej sám prežíva bolesť, než by ju iným spôsoboval.“
Arthur Schopenhauer foto
Ďalší