„Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok ako privolať dalšie nešťastie.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare157
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Podobné citáty