„Láska je ako dieťa, túži po všetkom, čo má na očiach.“

— William Shakespeare

William Shakespeare photo
William Shakespeare160
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Dominique Vivant photo
Božena Němcová photo
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe photo
Jean Jacques Rousseau photo
Sextus Propertius photo

„Oči sú v láske vodcami.“

— Sextus Propertius latinský elegický básnik -47 - -14 pr. n. l.

Daphne Du Maurier photo
 Matka Tereza photo
Giovanni Bosco photo

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“

— Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Reklama
 Menandros photo
Citát „Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“
Antoine de Saint-Exupéry photo
Erich Fromm photo
Reklama
Lafayette Ronald Hubbard photo
Albert Schweitzer photo
John Lennon photo
Sigrid Undset photo
Ďalšie