„Láska je ako dieťa, túži po všetkom, čo má na očiach.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare160
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Dominique Vivant foto
Božena Němcová foto
Reklama
Jean Jacques Rousseau foto
Sextus Propertius foto

„Oči sú v láske vodcami.“

— Sextus Propertius latinský elegický básnik -47 - -14 pr. n. l.

Daphne Du Maurier foto
Lafayette Ronald Hubbard foto
Giovanni Bosco foto

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“

— Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

 Matka Tereza foto
Reklama
Citát „Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“
Antoine de Saint-Exupéry foto
 Menandros foto
Erich Fromm foto
Reklama
John Lennon foto
Albert Schweitzer foto
Sigrid Undset foto
Julien Green foto
Ďalší