William Shakespeare citáty strana 2


„Nevieš byť šťastný, pretože sa ženieš po tom čo nemáš, a čo máš, na to zabúdaš.“

„Toto nadovšetko: ty sám buď pravdivý.“


„Smeje sa jazvám, kto ranu nikdy nepocítil.“

„Muž, ktorý sa bojí, nikdy nezíska dievča.“

„Cit bohatší ako ľudská reč je. Sám sebou krásny, nie ozdôbkami. Kto poráta, čo má, iba žobrák je. Lež moja verná láska vzrástla tak, že poklady jej nikdy nespočítam.“

„Nepošpiň si ruky priateľstvom s hocakých holobriadkom.“

„Žena je ako citlivé váhy: len maličko sa jej dotkneš, a už je jazýček v pohybe.“

„Hoci je rozum lekárom lásky, za radcu ho láska neuznáva.“


„Radšej mám hlúposť, ktorá ma rozveselí, ako umenie, čo ma roztrpčí.“

„Hlúposť bláznov býva vždy brúskou múdrych.“

„Ukáž mi muža, ktorý nie je otrokom vášne!“

„Šialený je ten, kto dôveruje v krotkosť vlka, v zdravie koňa, v lásku výrostka a v prísahu pobehlice.“


„Pyšný je človek zahalený do handričky dôležitosti, ukazuje pred vznešenosťou nebies také kúsky, až nad tým anjeli plačú.“

„Kto získal srdce leva, získa i srdce ženy.“

„Ber od života, čo ti dal, radosť, bolesť, lásku, však život je len karneval, v ňom stokrát meníš masku.“

„Tá láska v ktorej sa počíta je chudobná.“

Podobní autori