„Pyšný je človek zahalený do handričky dôležitosti, ukazuje pred vznešenosťou nebies také kúsky, až nad tým anjeli plačú.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare160
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Henry De Montherlant foto
Kamil Peteraj foto
Reklama
 Ježíš Kristus foto
Marcus Aurelius foto
Honoré De Balzac foto
Alfred Hitchcock foto
Honoré De Balzac foto
 Ján Pavol II. foto
Reklama
Simone de Beauvoir foto

„Keď sa človek zamiluje, ukazuje sa takým, akým by mal byť vždy.“

— Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teo... 1908 - 1986

 Ježíš Kristus foto
Anatole France foto
Dante Alighieri foto
Reklama
Miguel De Unamuno Y Jugo foto

„Aj diabol je anjelom.“

— Miguel De Unamuno Y Jugo španielsky spisovateľ a filozof 1864 - 1936

Luciano De Crescenzo foto
Sv. Ján Zlatoústy foto
Blaise Pascal foto
Ďalší