William Shakespeare citáty strana 3


„Pravé meno lásky je zajatie.“

„Tučné brucho má chudý rozum.“


„To je žobrácka láska, ktorá sa dá odmerať.“

„Keby sme zvyku vo všetkom hovieť mali, prach starých časov, keď sa neuprace nás všetkých zaľahne a pravda zmizne.“

„Ó, mocná láska, ktorá meníš zviera na človeka a človeka robíš zvieraťom!“

„Priateľ by mal znášať priateľove slabosti.“

„Láska dá každej sile novú moc.“

„Naše pochybnosti sú zradcovia. Bránia nám, aby sme sa odvážili niečo vyskúšať, a často pre ne prehrávame tam, kde sme mohi byť víťazmi.“


„Láska nemá v tomto svete miesta. Je od začiatku otrávená.“

„Lepšie žiť bez šťastia, ako bez lásky.“

„Nič nie je také zlé, aby nemohlo poskytnúť zemi nejaké dobro.“

„Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok ako privolať dalšie nešťastie.“


„Svet je samé klamstvo.“

„Smrťou môže každý človek zaplatiť len raz.“

„Sme podriadený času. Čas velí: vpred!“

„Ak stretnete ženu, ktorá vám ostala dlžná odpoveď, dobre sa jej pozrite do úst, naisto nemá jazyk.“

Podobní autori