William Shakespeare citáty strana 4


„Ak stretnete ženu, ktorá vám ostala dlžná odpoveď, dobre sa jej pozrite do úst, naisto nemá jazyk.“

„Olúpený, ktorý sa smeje, okráda zlodeja; kto sa zbytočne trápi, okráda seba.“


„Čím väčšia láska, tým väčší strach.“

„Prísahy mužov sú zrady žien.“

„Človek v starobe má vždy nadbytok múdrosti a rozvahy, tak ako v mladosti vždy bol na ne chudobný.“

„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

„Zbabelci umierajú často ešte pred smrťou, hrdinovia okúsia smrť len raz.“

„Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska.“


„Dar nemá cenu, keď sa ukáže, že darca z lásky nedával.“

„Rany, ktoré si človek spôsobí sám, sa ťažko liečiaň.“

„Láska je ako dieťa, túži po všetkom, čo má na očiach.“

„Keby sme po celý rok športovali ako na sviatky, bol by šport rovnako nudný ako je dnes práca.“


„Milované dievča nevie nič, pokiaľ nevie, že muži cenia nedosiahnuteľnú vec viac, akú má cenu.“

„Nieje všeobecnejšia túžba, než tá vyniknúť“

„Takej smrši lásky hrozí stroskotanie, v najväčšom vzlete sprudka končia, ako keď strelný prech a oheň vzplanú v ničivom bozku.“

„Dve veci sa nemenia nikdy na svete - matematika a láska.“

Podobní autori