„Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som si ho preveril; ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare157
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Podobné citáty

Ďalší