„Hovoriť pravdu je veľmi výhodné, človek si nemusí pamätať, čo vravel predtým.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Maurice Chevalier fotka
Maurice Chevalier13
1888 - 1972
Editovať

Podobné citáty

Gene Roddenberry fotka

„V mojom živote bola otázka, jedna z tých veľkých. Čo je to človek? Aké elementy tvoria človeka? Je to hľadanie… na koľko elementov prídeš predtým, ako povieš "Áno, to je človek" tam, kde si predtým vravel, že to človek nie je.“

—  Gene Roddenberry americký televízny scenárista a producent 1921 - 1991

That's been a question, one of the big questions in my life. 'What is a human?' What are the elements that make a human?' It's a search for... how many elements do you get before you say, "Yes, it's human," where before you were saying it's not human.
La Costa, 1990
Potvrdené výroky

Citát „Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal.“
Auguste Rodin fotka
Michael Jackson fotka
Immanuel Kant fotka
George Bernard Shaw fotka
Jean de La Bruyere fotka
Boris Filan fotka
Pavol Rusko fotka
Albert Einstein fotka
Jaromír John fotka

„Človek by mal málo hovoriť s ľuďmi a veľmi veľa so sebou samým.“

—  Jaromír John český publicista, bookwriter, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1882 - 1952

Aulus Persius Flaccus fotka
Epiktétos fotka
Seneca fotka

„Pomýlený jazyk vraví pravdu.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Ezop fotka

„Nič nie je pre človeka užitočnejšie, ako hovoriť pravdu.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pred n. l.

Džingischán fotka

„Kto vraví pravdu, ten neumrie na chorobu.“

—  Džingischán zakladateľ a prvý cisár Mongolskej ríše 1162 - 1227

Prisudzované výroky

Robert Lee Frost fotka

Súvisiace témy