Gene Roddenberry citáty

Gene Roddenberry foto

16   4

Gene Roddenberry

Dátum narodenia: 19. august 1921
Dátum úmrtia: 24. október 1991

Gene Roddenberry bol americký scenárista a producent. Najznámejší je ako tvorca sci-fi Star Trek. Je jedným z prvých ľudí pochovaných vo vesmíre.

Citáty Gene Roddenberry


„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov mezdi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.“

„Nechajte ma snívať. Let me dream.“ angl.


„Život je ako bonboniéra. Nikdy nevieš, čo ochutnáš.“

„Počas celého života som mal toľko problémov s emóciami, a tak som si myslel, že by bola zábava napísať niekoho, kto ten problém nemá.“

„Sme schopní veľkých vecí. A nepochybujem, že bytosti, čo prídu po nás budú schopné ešte väčších. Evolúcia sa s nami nezastaví: "Oh aké úžasné ľudstvo! Dokázali sme to!" Nedokázali. Evolúcia môže pokračovať do nekonečna. We're capable of great things. And I've no doubt that the creature that follows us will be capable of even more. Evolution didn't stop with us: "Oh great and beautiful mankind! We've made it!" We haven't. Evolution can go on forever.“ angl.

„Nie, starovekí astronauti nepostavili pyramídy - postavili ich ľudia, pretože sú bystrí a tvrdo pracujú. A Star Trek je o týchto veciach.“

„V mojom živote bola otázka, jedna z tých veľkých. Čo je to človek? Aké elementy tvoria človeka? Je to hľadanie... na koľko elementov prídeš predtým, ako povieš "Áno, to je človek" tam, kde si predtým vravel, že to človek nie je.“

„Nie, starovekí astronauti nepostavili pyramídy - postavili ich ľudia, pretože sú bystrí a tvrdo pracujú. A Star Trek je o týchto veciach. No, ancient astronauts did not build the pyramids - human beings built them because they're clever and they work hard. And 'Star Trek' is about those things.“ angl.


„Otázka vedomia ma vždy zaujímala. Začalo sa to s otázkou "Sme naše telo alebo naše vedomie? Čo nás tvorí?"“

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov mezdi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť. If man is to survive, he will have learned to take a delight in the essential differences between men and between cultures. He will learn that differences in ideas and attitudes are a delight, part of life's exciting variety, not something to fear.“ angl.

„Sme schopní veľkých vecí. A nepochybujem, že bytosti, čo prídu po nás budú schopné ešte väčších. Evolúcia sa s nami nezastaví: "Oh aké úžasné ľudstvo! Dokázali sme to!" Nedokázali. Evolúcia môže pokračovať do nekonečna.“

„Teraz máme na dosah dosiahnutie skoro všetkých snov ľudstva. We have within reach, now, the attainment of almost every dream of mankind.“ angl.


„Science fiction je krásna hra a krásny zážitok. Science fiction is a beautiful game, and a beautiful experience.“ angl.

„Počas celého života som mal toľko problémov s emóciami, a tak som si myslel, že by bola zábava napísať niekoho, kto ten problém nemá. I have had so much trouble with emotion in my life I thought it just would be fun to write someone who didn't have that problem.“ angl.

„Otázka vedomia ma vždy zaujímala. Začalo sa to s otázkou "Sme naše telo alebo naše vedomie? Čo nás tvorí?" The question of consciousness has always intrigued me. It starts with the question, 'Are we our bodies or are we our consciousness? What are we made up of?“ angl.

„V mojom živote bola otázka, jedna z tých veľkých. Čo je to človek? Aké elementy tvoria človeka? Je to hľadanie... na koľko elementov prídeš predtým, ako povieš "Áno, to je človek" tam, kde si predtým vravel, že to človek nie je. That's been a question, one of the big questions in my life. 'What is a human?' What are the elements that make a human?' It's a search for... how many elements do you get before you say, "Yes, it's human," where before you were saying it's not human.“ angl.

Podobní autori