„Nauč sa čítať mlčanlivé hlásky! Očami čítať - to je múdrosť lásky.“

— William Shakespeare

William Shakespeare photo
William Shakespeare160
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Heinrich Heine photo

„Jedni čítajú, aby si zapamätali, iní, aby zabudli.“

— Heinrich Heine nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856

Reklama
Francis Bacon photo
Thomas Alva Edison photo
Gabriel Laub photo
Victor Hugo photo

„Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.“

— Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Emil Krotkij photo
Friedrich Schiller photo

„Kniha citátov nebude nikdy kompletná.“

— Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Reklama
Mark Twain photo
Joseph Joubert photo
Charles de Foucauld photo
 Voltaire photo
Reklama
Jiří Žáček photo
Winston Churchill photo
Johann Gottfried Herder photo
Winston Churchill photo

„Čítať knihy citátov je dobré pre nevzdelanca.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Ďalšie