„Človek, ktorého život núti ustavične vykonávať jednoduché úlohy s rovnakým alebo takmer rovnakým účinkom, nemá príležitosť cibriť svoj úsudok, aby si vyjasnil svoju schopnosť vymýšľať a vynachádzať prostriedky, ktorými by odstránil vyskytujúce sa prekážky.“

— Adam Smith

Adam Smith foto
Adam Smith13
škótsky morálny filozof a politický ekonóm 1723 - 1790
Reklama

Podobné citáty

Immanuel Kant foto
Erich Fromm foto
Reklama
Robert Fico foto
Marcel Achard foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Cesare Pavese foto
Reklama
Mark Twain foto
Hazrat Inajat Chán foto
 Sókratés foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Reklama
Francis Bacon foto

„Život je ako film a každý v ňom ma nejakú úlohu.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Blaise Pascal foto

„Umenie a život má rovnaký zmysel.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Christopher Morley foto

„Každý človek povie všetko, ak mu na to dáte príležitosť.“

— Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Ďalší