„Chce Boh zastaviť diabla ale nie je schopný?
Potom nie je všemohúci.
Je schopný ale nechce?
Potom je zlomyseľný.
Chce a je toho schopný?
Tak odkiaľ sa tu teda diabol berie?
Nechce a ani nie je schopný?
Tak prečo ho nazývať bohom?“

"Is God willing to prevent evil, but not able?
Then he is not omnipotent.
Is he able, but not willing?
Then he is malevolent.
Is he both able and willing?
Then whence cometh evil?
Is he neither able nor willing?
Then why call him God?"
J. C. A. Gaskin - Dialogues Concerning Natural Religion & The Natural History of Religion - 1999
Potvrdené výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 13. apríl 2021. Histórie
Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu43
staroveký grécky filozof -341 - -269 pred n. l.

Podobné citáty

Georg Christoph Lichtenberg fotka
Henry Louis Mencken fotka
Sigmund Freud fotka

„Veľká otázka, ktorú nie som schopný zodpovedať ani po tridsiatich rokoch skúmania ženskej psychiky, je „Čo vlastne ženy chcú?““

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: »Was will eine Frau eigentlich?«
List pincezne Marie Bonaparte
Potvrdené výroky

Simone de Beauvoir fotka

„Nie som schopný predstaviť si nekonečno, ale napriek tomu neakceptujem konečnosť. Chcem, aby toto dobrodružstvo, ktoré je kontextom môjho života, pokračovalo bez konca.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Tomáš Kempenský fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Matka Tereza fotka
Robert Fico fotka
Geogra Carlin fotka
Gene Roddenberry fotka

„Sme schopní veľkých vecí. A nepochybujem, že bytosti, čo prídu po nás budú schopné ešte väčších. Evolúcia sa s nami nezastaví: "Oh aké úžasné ľudstvo! Dokázali sme to!"“

—  Gene Roddenberry americký televízny scenárista a producent 1921 - 1991

Nedokázali. Evolúcia môže pokračovať do nekonečna.
We're capable of great things. And I've no doubt that the creature that follows us will be capable of even more. Evolution didn't stop with us: "Oh great and beautiful mankind! We've made it!" We haven't. Evolution can go on forever.
La Costa, 1990
Potvrdené výroky

Valeriu Butulescu fotka

„Neschopný. A predsa schopný všetkého.“

—  Valeriu Butulescu rumunský básnik a románopisec 1953

Alan Moore fotka
Gesualdo Bufalino fotka
Gene Roddenberry fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Kto nie je schopný obete, nie je schopný lásky.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

George Bernard Shaw fotka

„Schopný autor tvorí, neschopný poúča.“

—  George Bernard Shaw írsky dramatik 1856 - 1950

Prisudzované výroky

Súvisiace témy