„Kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje vlastné šťastie.“

—  Platón

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Platón fotka
Platón78
klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Podobné citáty

Platón fotka
Platón fotka

„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Platón fotka

„Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Platón fotka

„V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Dalajláma fotka
Thomas Jefferson fotka
Václav Havel fotka

„Najlepšou cestou k vlastnému nešťastiu je zakrývať si oči pred nešťastím iných.“

—  Václav Havel dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej republiky 1936 - 2011

Valeriu Butulescu fotka
Jaroslav Dušek fotka
Francesco Petrarca fotka
Robert Anson Heinlein fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Jeremy Bentham fotka

„Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie tou mierou, akou ho dáva iným.“

—  Jeremy Bentham britský filozof, právnik a sociálny reformátor 1748 - 1832

Prisudzované výroky

John Stuart Mill fotka
Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde fotka
Epiktétos fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

Súvisiace témy