„Vladár by mal byť dobrým pastierom ľudského stáda, ktoré na rozdiel od skutočného treba viesť nie násilím, ale presvedčovaním a výchovou.“

—  Platón

Posledná aktualizácia 31. december 2020. História
Platón fotka
Platón68
klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Giovanni Bosco fotka

„Blaho ľudskej spoločnosti a cirkvi spočíva v dobrej výchove mládeže.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Karel Čapek fotka
Karel Kryl fotka

„Kto dobrom čelí násiliu, len zriedka vďačnosť splodí,
veď na konopnú košeľu konope sa hodí,
ak chceš ju plátať.“

—  Karel Kryl český pesničkár 1944 - 1994

cz: Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost zplodí,
vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí,
chceš-li ji látat.
Pochyby (11. sloha, 3-5 verš), Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ČSFR
Potvrdené výroky

Miguel de Cervantes fotka

„Je dobré rozkazovať, hoci aj stádu dobytka.“

—  Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616

Jean Jacques Rousseau fotka
Mark Twain fotka
Jacques Maritain fotka
Orson Welles fotka

„Ľudské dejiny sa stále viac stávajú závodem medzi výchovou a katastrofou.“

—  Orson Welles americký herec, režisér, spisovateľ a producent 1915 - 1985

Johann Heinrich Pestalozzi fotka

„Ja ukladám všetku výchovu ľudského pokolenia do rúk matkiných.“

—  Johann Heinrich Pestalozzi švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827

John Galsworthy fotka
Jane Austen fotka
Stephen King fotka
Bing Crosby fotka
Marie Curie-Skłodowská fotka
Titus Lucretius Carus fotka

Súvisiace témy