„Čo neviem, o tom si nemyslím, že to viem.“

—  Platón

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 26. júl 2021. História
Platón fotka
Platón75
klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Podobné citáty

René Descartes fotka

„Dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho čo neviem.“

—  René Descartes francúzsky filozof 1596 - 1650

Prisudzované výroky

„Nauč sa počúvať, ak nevieš hovoriť.“

—  Lucius Pomponius spisovateľ a dramatik -100 - -85 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Thomas Carlyle fotka

„Nie to, čo mám, ale to, čo viem, je mojím bohatstvom.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Maxim Gorkij fotka
Michel De Montaigne fotka
Albert Einstein fotka

„Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

George Harrison fotka

„Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať.“

—  Andrej Plavka československý básnik a spisovateľ 1907 - 1982

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Michel De Montaigne fotka

„Musíš sa mnoho učiť, aby si spoznal, ako málo vieš.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Prisudzované výroky

Baltasar Gracián fotka
Gabriel Laub fotka
Citát „Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.“
Tomáš Baťa fotka
Platón fotka

„Ani poznanie všetkého neprináša šťastie, pretože na to stačí vedieť iba rozoznať dobro od zla.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Ani všetka múdrosť sveta neprináša šťastie, pretože na to stačí iba vedieť rozoznať dobro od zla.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Citát „Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť; nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili.“
Helen Rowland fotka
Citát „Nájdi odvahu nasledovať svoje srdce a intuíciu. Oni už akosi vedia, kým sa chceš v skutočnosti stať.“
Steve Jobs fotka
Démokritos fotka
Citát „Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“
Konfucius fotka
William Glasser fotka
Joseph Addison fotka

„Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

—  Joseph Addison politik, spisovateľ a dramatik 1672 - 1719

Prisudzované výroky

Súvisiace témy